Etholiadau Lleol 2022

Maniffesto

Mae ein Maniffesto Llywodraeth Leol 2022 ar gael arlein ac mae'n gwbl hygyrch - gyda fersiynau BSL, sain, hawdd i'w ddeall, ffont fawr ac ar gyfer darllenwyr sgrîn ar gael, yn ogystal ag ar ein gwefan a chopi PDF o'r maniffesto print.

Ewch i plaid.cymru/maniffesto i ddarllen mwy.

Pwy yw'r ymgeisydd? Lle mae'r orsaf bleidleisio?

Rhowch eich cod post isod i ddod o hyd i wybodaeth am eich ymgeisydd lleol, a lle i bleidleisio. Noder bod yr wybodaeth isod i gyd wedi ei ddarparu gan Democracy Club, a nad yw Plaid Cymru yn gyfrifol am unrhyw faint o'r cynnwys.