Pontypridd Campaign Launch

We are excited to be announcing the launch of Pontypridd's campaign for the Senedd this Thursday via Facebook.

Join our Senedd candidate, Heledd Fychan, with special guest Leanne Wood MS, as they answer your questions and discuss the campaign for the year ahead.

If you have any questions that you would like to ask, please leave them in the comments!

Rydym yn gyffrous ein bod yn cyhoeddi lansiad ymgyrch Pontypridd y dydd Iau hwn trwy Facebook.

Ymunwch â'n hymgeisydd ar gyfer y Senedd, Heledd Fychan, gyda'r gwestai arbennig Leanne Wood AS, wrth iddynt ateb eich cwestiynau a thrafod yr ymgyrch ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yr hoffech eu gofyn, gadewch nhw yn y sylwadau!

 

https://www.facebook.com/events/536584433884027/

Pryd

-

-

Ble

Live on Facebook
Pontypridd, Wales

Map Google a chyfarwyddiadau

Cyswllt

Hugh Kocan

07896 567005
Rhannu

1 RSVP

Rhydian Fitter


A fyddwch yn dod?