Cyfrannwch

Mae Plaid Cymru yw'r unig blaid sydd yn bodoli er mwyn sicrhau dyfodol llewyrchus i'n cenedl a'i phobl. Bydd pob ceiniog rydych yn ei gyfrannu yn mynd tuag at warchod ein cenedl, ein cymunedau a'n hiaith.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk

Yn ystod cyfnodau etholiadol bydd rhaid i ni gofnodi ac adrodd bob cyfraniad dros £50.

 


Dangos 219 o ymatebion

 • Gruffydd Aled Williams
  donated 2019-03-20 15:33:07 +0000
 • Wyn Williams
  donated via 2019-03-19 14:24:53 +0000
 • Christopher Schoen
  donated 2019-03-19 13:11:02 +0000
 • Angharad Rhys
  donated 2019-03-13 19:18:35 +0000
 • Arthur Wyn Rowlands
  donated 2019-03-12 12:13:32 +0000
 • Gareth Huws
  donated 2019-03-12 09:47:40 +0000
 • Emyr Evans
  donated 2019-03-09 13:36:28 +0000
 • Llinor Ap Gwynedd
  followed this page 2019-03-09 13:13:48 +0000
 • Llinor Ap Gwynedd
  donated via 2019-03-09 13:12:16 +0000
 • Sion Ap Glyn
  followed this page 2019-03-08 19:18:31 +0000
 • Rhys Thomas
  donated 2019-03-08 16:12:23 +0000
 • Carol Mitchell
  donated 2019-03-08 12:46:12 +0000
 • Peter Jones
  donated 2019-03-08 11:32:31 +0000
 • Peter Jones
  donated 2019-03-08 11:29:57 +0000
 • Gwenllian Daniel
  donated 2019-03-08 09:04:09 +0000
 • Gareth James
  donated 2019-03-07 23:15:50 +0000
 • Dafina Williams
  donated 2019-03-07 22:39:44 +0000
 • Sian Cwper
  donated 2019-03-07 22:29:44 +0000
 • Richard Owen
  donated via 2019-03-07 22:19:44 +0000
 • Ann Williams
  donated 2019-03-07 21:33:54 +0000
 • Dylan Huw Jones
  donated 2019-03-07 21:17:28 +0000
 • Adrian Savill
  donated 2019-03-07 20:57:24 +0000
 • Lesley Williams
  donated 2019-03-07 20:30:06 +0000
 • Gwyneth Wynn Ui Ghaora
  donated 2019-03-07 20:13:46 +0000
 • Gareth Jones
  donated via 2019-03-07 20:09:48 +0000
 • William Thomas Griffiths
  donated 2019-03-07 19:15:20 +0000
 • Carys Jones
  donated 2019-03-07 18:37:34 +0000
 • Gethin Clwyd
  donated 2019-03-04 11:37:55 +0000
 • Gwenllian Daniel
  donated 2019-03-02 08:16:09 +0000
 • Matthew Jones
  donated 2019-03-01 14:39:31 +0000