Cyfrannwch

Ar 23 Mai bydd gan Gymru'r cyfle i anfon neges glir i San Steffan. Dyma’n cyfle i ddweud wrth sefydliad San Steffan ein bod wedi cael llond bol o’u llanast, hen ddigon ar eu haerllugrwydd, a’n bod wedi syrffedu ar eu ffraeo mewnol. Bydd pob ceiniog rydym yn codi yn ein helpu i rannu'n neges bositif o Gymru Newydd mewn Ewrop Newydd.

Gyda’n gilydd, gallwn ennill Cymru Newydd. Mae Plaid Cymru yn bwriadu ennill Etholiad Cyffredinol Cymru yn 2021 a dod yn Llywodraeth ein cenedl.

Er mwyn ennill ymhob cornel o’n gwlad mae angen eich cefnogaeth arnom. Cyfrannwch beth y gallwch i’n hymgyrch ni i ennill Cymru Newydd.

Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000

Yn ôl Mesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU gan eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw er mwyn gwneud cyfraniad dros £500.

Os ydych am gyfrannu mwy na £7,500 i’r Blaid, mae dyletswydd arnom, o dan Fesur Etholiadau Pleidiau Gwleidyddol a Refferenda 2000 i roi gwybod i’r Comisiwn Etholiadol fyddai’n cyhoeddi’r ffaith eich bod wedi gwneud cyfraniad o dros £7,500. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.electoralcommission.gov.uk

Yn ystod cyfnodau etholiadol bydd rhaid i ni gofnodi ac adrodd bob cyfraniad dros £50.

 


Dangos 264 o ymatebion

 • Eiry Hunter
  donated 2019-04-16 17:42:54 +0100
 • Fflur Gwenllian Roberts
  donated 2019-04-16 17:36:58 +0100
 • John Wilson
  donated 2019-04-02 18:25:07 +0100
 • Sian Cwper
  donated 2019-04-02 14:35:48 +0100
 • Ellen Ap Gwynn
  donated via 2019-04-01 14:32:33 +0100
 • Richard Thomas
  donated 2019-03-27 22:29:37 +0000
 • Adrian Savill
  donated 2019-03-27 17:56:24 +0000
 • Joy Davies
  donated 2019-03-27 17:42:23 +0000
 • Llinos C Davies
  donated 2019-03-27 14:41:40 +0000
 • Morys Rhys
  donated 2019-03-27 13:20:36 +0000
 • Dafydd Iwan
  donated 2019-03-27 12:57:04 +0000
 • Peter James
  donated 2019-03-27 12:40:01 +0000
 • Mirain Llwyd Owen
  donated via 2019-03-25 20:38:45 +0000
 • Eluned Evans
  donated 2019-03-24 12:51:38 +0000
 • Eluned Evans
  donated 2019-03-24 12:49:12 +0000
 • Gruffydd Aled Williams
  donated 2019-03-20 15:33:07 +0000
 • Robart Hywel Wyn Williams
  donated via 2019-03-19 14:24:53 +0000
 • Christopher Schoen
  donated 2019-03-19 13:11:02 +0000
 • Angharad Rhys
  donated 2019-03-13 19:18:35 +0000
 • Arthur Rowlands
  donated 2019-03-12 12:13:32 +0000
 • Gareth Huws
  donated 2019-03-12 09:47:40 +0000
 • Emyr Evans
  donated 2019-03-09 13:36:28 +0000
 • Llinor Ap Gwynedd
  followed this page 2019-03-09 13:13:48 +0000
 • Llinor Ap Gwynedd
  donated via 2019-03-09 13:12:16 +0000
 • Sion Ap Glyn
  followed this page 2019-03-08 19:18:31 +0000
 • Rhys Thomas
  donated 2019-03-08 16:12:23 +0000
 • Howard Mitchell
  donated 2019-03-08 12:46:12 +0000
 • Peter Jones
  donated 2019-03-08 11:32:31 +0000
 • Peter Jones
  donated 2019-03-08 11:29:57 +0000
 • Gwenllian Daniel
  donated 2019-03-08 09:04:09 +0000