Etholiadau

Sut hoffech gael gwybodaeth am yr ymgeiswyr?

Mae'r opsiynau'n cynnwys hystings rhithiol byw gyda chyfle i glywed areithiau a gofyn cwestiynau; maniffesto ysgrifenedig byr ar gael i'w ddarllen ar-lein cyn bwrw'ch pleidleisiau; neu'r ddau – hystings rhithiol a maniffesto ysgrifenedig.