Geraint Benney

Ymgeisydd Cwm Cynon

Geraint Benney - Cwm Cynon

Facebook

Soniwch amdanoch eich hun

Geraint yw f’enw, rwyf yn 48 oed ac wedi byw yng Nghwm Cynon gydol f’oes, ac yn falch o’i alw yn gartref.

Actor a chyflwynydd ydw i – ar hyn o bryd yn cyflwyno’r sioe Frecwast ar Jacs radio, gorsaf radio annibynnol sydd a’i chanolfan yn Aberdâr.

Yn eich barn chi, beth yw'r peth pwysicaf y dylai'r Senedd wneud dros y pum mlynedd nesaf?

Rhoi i bobl Cymru yr annibyniaeth maen nhw’n haeddu.

Beth wnewch chi dros Gwm Cynon petaech yn cael eich ethol?

Rwy’n credu fod ar ein cwm angen llais cryfach yn y Senedd a thrwy sefyll fel ymgeisydd Plaid Cymru yng Nghwm Cynon, fe wnaf yn siŵr y bydd y llais hwnnw’n cael ei glywed.