Cynhadledd Wanwyn 2022
2022 Spring Conference

Ymuna â ni yng Nghynhadledd Wanwyn 2022 yn Stadiwm y Principality, Caerdydd.

Mae'r gynhadledd yn agored i holl aelodau Plaid Cymru. Fyddi di yno? RSVP isod!

Join us for our 2022 Spring Conference at the Principality Stadium, Cardiff.

Conference is open to all Plaid Cymru members. Are you coming? RSVP below!

Pryd

-

-

Ble

Caerdydd || Cardiff
Caerdydd || Cardiff CF10 1NS

Map Google a chyfarwyddiadau

Rhannu

362 RSVP

Dafydd Jones Huw Jones Sam Thomas Lydia Godden Cerys Walker Lara Evans Dale Berry Xenia Brunel Matthew Crighton Ellie Richards Mollie-Mai Brown Dafydd Llywelyn Kyle Luckwell Kevin Harry Catrin Gruffudd Yasmin Zahra Gary Enright Huw Tudor Daniel Llewellyn Mark Brace Chris Allen Graham Evans Catrin Miles Judith James Jordan Griffiths Dyfrig Siencyn Lily Simpson Deio Owen Cyril Hughes Rhys Livesy John Rowlands Alan Thomas Christopher Slader Ollie Mallin Erica Eirian Nia Evans Iolo Caudy Chris Johnes Charles Davies Geoffrey Leyshon Kieran Pritchard Rachel Davies Richard Lewis Colin Mann Antonio Nash Roger Tanner Sian Rees Roz Stirman


A fyddwch yn dod?