Holi Adam - Abertawe a Gŵyr
Ask Adam - Swansea & Gower

Diolch am eich diddordeb i fynychu digwyddiad rhithwir 'Holi Adam' ble fydd cyfle i chi drafod y materion sydd yn bwysig i chi yn ardal Abertawe a Gŵyr gydag Arweinydd Plaid Cymru.

PWYSIG: Ar ôl i chi lenwi'r ffurflen isod, mi fyddwch yn derbyn e-bost gyda linc i gofrestri am y digwyddiad. Ni allwch fynychu heb wneud hyn.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno!

Cofion,

Tîm Plaid Cymru

Thank you for your interest in attending 'Ask Adam' where you will be able to discuss matters that are important to you in Swansea and Gower with The Leader of Plaid Cymru, Adam Price.

IMPORTANT: After filling in the form below, you will receive an email to register for the event. You will not be able to attend without completing this step.

We look forward to seeing you there!

All the best,

The Plaid Cymru team

Pryd

-

-

Ble

Zoom
Swansea, Wales

Map Google a chyfarwyddiadau

Cyswllt

Plaid Cymru
Rhannu

79 RSVP

Adam Bebb Brogan Rees Ioan Gruffydd D Hywel Davies Sharon-Rose Taylor Daniel Egan Yasmin Zahra Jamie Evans Dan Rees Eirwen Sides Phil Thomas Janet Francis-Jones Ryan Thomas Dan Ley Dewi Palmer Nonn Evans Jamie Johnstone Mary Elizabeth Evans Carole Parker Zoe Peters Aaron Jones Louise Taverner claire Timpson Carl Morland David Jordan Leigh Richards Betsan Evans Harri Roberts Daniel KilBride Elizabeth Nakielny George Saunders Georgia Jones Elizabeth Ames Ros Jones Elinor Jones Ceri Powe Andre D'Ambra Rhodri Thomas Nan Pritchard Jones Helen Ann Ireland Dafydd Williams Krys Williams Meic Williams David Bevan Margaret Jones Sioned Williams Mark Edwards


A fyddwch yn dod?