Noson Gorawl gyda Chôr Godre'r Garth ac Ocsiwn godi arian
Choral Evening with Côr Godre'r Garth and a Fundraising Auction

Ymunwch â Phwyllgor Rhanbarth De Ddwyrain Cymru Plaid Cymru am Noson Gorawl gyda Chôr Godre'r Garth, ac ocsiwn godi arian.

Pryd
6:30pm, nos Sadwrn 17 Mehefin 2023

Lle
Canolfan Gymuned Llanbradach, Church St, Llanbradach, Caerffili, CF83 3LS (Cyfarwyddiadau ar Google Maps)

Mynediad
£10 y person - unai o flaen llaw i gyfrif banc Plaid Cymru (manylion isod), neu ar y drws

Cyfrif banc Plaid Cymru:

Banc: HSBC
Enw cyfrif: Plaid Cymru the Party of Wales
Cod didoli: 40-16-15
Rhif Cyfrif: 01112538
Cyfeirnod: "SWERC Choral Evening 17/6/23"

Lluniaeth
Bydd Te / Coffi / Cacen ar gael.

Ni fydd bar.

Join Plaid Cymru South Wales East Region Committee for a Choral Evening with Côr Godre'r Garth and a Fundraising Auction

Time/Date
6:30pm, Saturday 17 June 2023

Venue
Community Centre, Church St, Llanbradach, Caerffili, CF83 3LS (Get directions on Google Maps)

Entrance fee
£10 per person - either in advance via the Plaid Cymru bank account (see below for the account details) - marking payments with "SWERC Choral Evening 17/6/23", or on the door

Plaid Cymru bank account:

Bank: HSBC
Account Name: Plaid Cymru the Party of Wales
Sort Code: 40-16-15
Account No: 01112538
Reference: "SWERC Choral Evening 17/6/23"

Refreshments
Tea / Coffee / Cake will be available.

There will not be a bar.

Pryd

-

-

Ble

Llanbradach Community Centre
Church St
Llanbradach
Caerffili CF 83 3LS

Map Google a chyfarwyddiadau

Cyswllt

Huw Evans

07595419938
Rhannu

Tocynnau

£10.00 GBP


A fyddwch yn dod?

NODYN: Ar ôl RSVP, bydd angen i chi brynu tocyn