Liz Saville Roberts

Liz Saville Roberts AS

Facebook Twitter Instagram E-bost Gwefan San Steffan

Arweinydd Seneddol

Etholaeth: Dwyfor Meirionnydd

Portffolio: Twrnai Cyffredinol; Diogelwch Ynni; Cyfiawnder; Swyddfa Gartref; Trafnidiaeth; Merched a Chydraddoldeb

Etholwyd Liz Saville Roberts gyntaf yn 2015, y ddynes gyntaf i gynrychioli Dwyfor Meirionnydd ac AS benywaidd cyntaf Plaid Cymru. Cadwodd y sedd yn etholiadau brys 2017 a 2019 gyda chanran uwch o’r bleidlais.

Yn wreiddiol o Eltham yn ne Llundain, dysgodd Liz Gymraeg tra yn y brifysgol yn Aberystwyth. Bu’n gweithio fel newyddiadurwraig yn Llundain a gogledd Cymru ac yna fel darlithydd addysg bellach gyda Choleg Meirion Dwyfor, lle datblygodd addysg Gymraeg. Cyn ei hethol i San Steffan, roedd Liz yn Gynghorydd Sir Gwynedd rhwng 2004 a 2015 gan gynrychioli Morfa Nefyn ym Mhen Llŷn.

Yn 2017 apwyntiwyd Liz fel Arweinydd Seneddol Grŵp Plaid Cymru San Steffan a hi yw Llefarydd y Blaid ar y Swyddfa Gartref, Trafnidiaeth, Merched a Chydraddoldeb, Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, a Chyfiawnder. Fe'i penodwyd i'r Cyfyng Gyngor yn 2019.

Yn 2016 derbyniwyd Liz fel aelod o Orsedd y Beirdd yn Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni, ac yn ei hamser hamdden mae’n mwynhau marchogaeth a cherdded. Mae Liz yn byw ym Mhen Llŷn gyda’i gŵr Dewi ers 1993, ac mae ganddynt ddwy ferch, Lowri a Lisa.