Llanelli - Sadwrn Sblennydd
Llanelli - Super Saturday

Cofrestrwch i ymuno â thîm Plaid Cymru Llanelli i helpu i droi Llanelli yn wyrdd unwaith eto ac i ailethol Helen Mary Jones i'r Senedd.

Sign up to join the Plaid Cymru Llanelli team to help turn Llanelli green once again and to re-elect Helen Mary Jones to the Senedd.

 

Pryd

-

-

Ble

Cross Hands
33 Llandeilo Rd
Cross Hands, Llanelli SA14 6ND
Map Google a chyfarwyddiadau

Cyswllt

Gwynfor Edwards
Rhannu

A fyddwch yn dod?

neu Text RSVP6 to +447782393689 to RSVP