Gyda'n gilydd, gallwn ennill Cymru newydd.

Mae Plaid Cymru yn gweithio tuag at greu cenedl gydradd a chyfartal. Ydych chi gyda ni?

Ychwanegwch eich enw i ddweud wrth Adam eich bod chi mewn!

Newyddion | News: Y newyddion diweddaraf.

NEWYDD DORRI: Y Cytundeb Cydweithio

Rhaglen bolisi ar y cyd rhwng Grŵp Senedd Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru.

Darllen mwy

Aelodaeth: Dewch yn aelod heddiw.

Mae'n haelodaeth ar y ffordd i fod yr uchaf mae wedi bod mewn 20 mlynedd. Ymunwch â'r tim heddiw.

Ymunwch â ni

Cymryd rhan: Dyma'n cyfle.

Gallwn drawsnewid ein gwlad er gwell, os gweithiwn gyda'n gilydd.

Cofrestrwch i wirfoddoli

Dewch o hyd i ddigwyddiad yn agos atoch chi