Holi Adam - Dwyfor Meirionnydd
Ask Adam - Dwyfor Meirionnydd

Diolch am eich diddordeb i fynychu digwyddiad rhithwyr 'Holi Adam' ble fydd cyfle i chi drafod y materion sydd yn bwysig i chi yn ardal Dwyfor Meirionnydd gydag Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price

PWYSIG: Ar ôl i chi lenwi'r ffurflen isod, mi fyddwch yn derbyn e-bost gyda linc i gofrestru am y digwyddiad. Ni allwch fynychu heb wneud hyn. 

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno!

Cofion,

Tîm Plaid Cymru

 

Thank you for your interest in attending ‘Ask Adam’ where you will be able to discuss matters that are important to you in your area with The Leader of Plaid Cymru, Adam Price.

IMPORTANT: After filling in the form below, you will receive an email to register for the event. You will not be able to attend without completing this step.

We look forward to seeing you there!

All the best,

The Plaid Cymru team

 Pryd

-

-

Ble

Zoom
Dwyfor Meirionnydd
Dolgellau, Wales, Dwyfor Meirionnydd LL40

Map Google a chyfarwyddiadau

Cyswllt

Plaid Cymru
Rhannu

135 RSVP

peredur jenkins Gareth Thomas Bethan Dobson Peredur Jenkins Jim Wall Wyn Hughes Elfyn Llwyd Ioan Gruffydd Holly Tomlinson David Jones Aled Evans Emyr Puw Graham Thomas Llywelyn Rhys Huw Antur Edwards Nia Jeffreys Elis Smits Aled Jones Evie M Jones Dewi Rhys Helen Lewis Twm Prys Jones Eric Roberts Lizzie Wynn Linda E. Williams Gwyn Williams Gruffudd ab Owain mike kirwin Cornelis Van Woerkom Dorothi Evans Aled Jones Sarah Owens Sian Cwper Carys Taylor Lucinda Owen Dylan Elis Gwenno Burrough Sian Llywelyn Andrew Currie Wyn Meredydd Hughes Bethan Hughes Meryl Davies dilwyn morgan Siwan Evans Jenny Watson Angharad Thomas Mabon ap Gwynfor Buddug Llwyd Jones


A fyddwch yn dod?