Cinio'r Gynhadledd
Conference Dinner

Cinio'r Gynhadledd

Ymunwch â ni am noson o gymdeithasu a gwledda gyda'ch cyd-aelodau. Mae'r Cinio yn un o uchafbwyntiau'r Gynhadledd, ac rydym yn disgwyl i'r tocynnau werthu i gyd unwaith eto eleni.

Gyda derbyniad diodydd, adloniant cerddorol, a siaradwr gwâdd i'n diddanu, edrychwn ymlaen am noson hwyliog. Mwy o fanylion i'w cyhoeddi yn fuan.

Mynnwch eich tocyn heddiw!

Conference Dinner

Join us for an evening of socializing and feasting with your fellow members. The Dinner is one of the highlights of Conference, and we expect all tickets to sell again this year.

With a drinks reception, musical entertainment, and a guest speaker, we look forward to a delightful evening. More information to be published soon.

Grab your ticket today!

Pryd

-

-

Ble

Gwesty'r Celt
Stryd Bangor
Caernarfon, Gwynedd LL55 1AY

Map Google a chyfarwyddiadau

Rhannu

25 RSVP


A fyddwch yn dod?

Aelod Plaid Cymru