Cynhadledd Flynyddol
Annual Conference

Llun o'r awyr o Landudno a'r teitl Cynhadledd Flynyddol 2022, Llandudno, 21-22 Hydref

Llandudno, 21 a 22 Hydref

Am y tro cyntaf mewn tair blynedd, bydd aelodau Plaid Cymru yn cyfarfod wyneb yn wyneb yng Nghynhadledd Flynyddol Plaid Cymru.

Gadewch i ni wybod os fyddwch chi'n dod drwy lenwi'r RSVP isod!

Hygyrchedd

Byddwn yn darparu cyfieithu ar y pryd o'r Gymraeg i Saesneg, a bydd ystafell dawel i ofalwyr gael gorffwys ar gael. Os ydych yn dymuno cael cyfieithydd BSL yn y gynhadledd, gadewch i ni wybod drwy ebostio [email protected] cyn 1 Hydref. 

Mwy o wybodaeth

Mae mwy o wybodaeth ar dudalen arbennig i'r Gynhadledd - plaid.cymru/cynhadledd

Aerial image of Llandudno with the title 2022 Annual Conference, Llandudno, 21 - 22 October

Llandudno, 21 & 22 October

For the first time in three years, Plaid Cymru members will meet in person for Plaid Cymru's Annual Conference.

Let us know if you're coming by filling in the RSVP below!

Accessibility

Simultaneous translation from Welsh to English will be provided, and a quiet room will be available for carers to take a break. If you require a BSL interpreter at Conference, please let us know by emailing emailing [email protected] by 1 October. 

More information

More information will be posted on the dedicated page for Conference - partyof.wales/conference

Pryd

-

-

Ble

Venue Cymru
Llandudno LL30 1BB

Map Google a chyfarwyddiadau

Rhannu

236 RSVP

Eira Fon Parri Angharad Job Anthony Evans David Davies Meleri Davies Mali Rowlands Margaret Roberrs Menna Baines Iwan Huws Kerry Galey Gareth Williams Francess Ifan Iwan ap Dafydd Raymond Massey Rhys Hughes Julian Morgan Pete Robertson Delyth Henderson Meic Pattison Branwen Davies Dafydd Jones Judith Humphreys Tim Birch Lisbeth McLean Dewi Williams Huw Wyn Jones Maldwyn Evans Rory Francis Terry Davies Ethan Jones Wendy Allsop Delyth Griffiths Paul Penlington Geraint Bebb Mary Elizabeth Parry Rhys Griffiths Niklas George Jon Stockley Emyr Morgan Gwynfor Edwards Deris Davies Williams John Osmond Gwion Rhisiart Ellis Peares Menna Jones Arwyn Herald Roberts Eifion ap Llwyd Dafydd Blake Trengove


A fyddwch yn dod?