Cadwraeth natur

Dylid rhoi'r sylw pennaf tuag at greu gwaith ym meysydd cadwraeth natur a chreu ynni o'r gwynt, haul a'r dyfroedd yng Nghymru. Nid oes angen cefnogi'r diwydiant niwclear oherwydd y perygl mae'n achosi i'r dyfodol. Dylid talu llai o sylw at ddiwydiannau twristiaeth gan mai gwaith israddol rhan amser sy' ar gael i'r gweithlu ac, mae gormod o bwysau ar ein bywyd ac adnoddau cefn gwlad, ein hiaith a'n diwylliant.