Cynhadledd Wanwyn
Spring Conference

Cynhadledd Wanwyn 2024, Caernarfon, 22-23 Mawrth

Cynhadledd Wanwyn 2024

Edrychwn ymlaen i'ch croesawu i Gaernarfon ym mis Mawrth 2024.

Gadewch i ni wybod os fyddwch chi'n dod drwy lenwi'r RSVP isod!

Mwy o fanylion

Bydd holl fanylion y Gynhadledd yn cael eu cyhoeddi yn plaid.cymru/cynhadledd 

Hygyrchedd

Byddwn yn darparu cyfieithu ar y pryd o'r Gymraeg i Saesneg fel yr arfer. Os ydych yn dymuno cael dehonglwr BSL yn y neuadd, e-bostwich [email protected] erbyn 9 Chwefror os gwelwch yn dda.

2024 Spring Conference, Caernarfon, 22-23 March

2024 Spring Conference

We look forward to welcoming you to Caernarfon in March 2024.

Please let us know if you'r coming by filling the RSVP below.

More details

All Conference details will be published at partyof.wales/conference

Accessibility

A live Welsh-English interpretation service will be provided in the main hall. If you require BSL interpretation, please e-mail [email protected] by 9 February.

Pryd

-

-

Ble

Galeri
Caernarfon, Gwynedd LL55 1SQ

Map Google a chyfarwyddiadau

Rhannu

111 RSVP

Farrell Perks Tecwyn Vaughan Jones Non Griffiths Caroline Walters Gareth Wyn Roberts Gerallt Rhun Rhys Harris Carole Willis Cynghorydd Arwyn Herald Roberts Caroline Adams Caroll Morris Rob Jones Alwena Riberts Huw Wyn Jones Rebecca Smart Vivek Thuppil marc jones Bleddyn Williams Jonathan Evershed Richard Owen Dafydd Owen Steven Kerr Trish Denning Julie Williams Christoph Fischer Francis Whitefoot Manon Llywelyn Williams Marc Phillips Raymond Massey Elin Hywel Gwennol Anghard Ellis Malcolm French Dylan Wyn Rees Philip James bevan Gareth Williams Chris Jones Louise Kitson Natalia McKenzie Lindsay Whittle Carol-Ann Falcon Andy Lancelot Christopher Schoen Eilian Williams Gail Davies Bethan Hughes Mike Brown Wendy Allsop Lisbeth McLean


A fyddwch yn dod?