Parti Cloi'r Gynhadledd
Conference After-party

Ymunwch â ni i gloi'r gynhadledd mewn steil! Bydd y DJ Gareth Potter yn diddanu o 7pm ymlaen yn y Grand Bar and Kitchen ar Heol y Porth, Caerdydd - gyferbyn â Pharc yr Arfau. 

Mae tocynnau'n £10 y pen, ar werth isod. Welwn ni chi yno!

Join us to celebrate the Spring Conference in style at the after-party. Entertainment by DJ Gareth Potter at the Grand Bar and Kitchen on Westgate Street, Cardiff - opposite the Arms Park.

Tickets are £10 a head, for sale below. See you there!

Pryd

-

-

Ble

The Grand Bar and Kitchen
Westgate St
Caerdydd CF10 1DD

Map Google a chyfarwyddiadau

Rhannu

16 RSVP


A fyddwch yn dod?