Gweinidog Cysgodol dros Ddiwylliant Plaid Cymru Siân Gwenllian AS yn galw am eglurder dros y cymorth ariannol mae’r diwydiant yn ei ddisgwyl gan Lywodraeth Cymru – bron i BYTHEFNOS ar ôl i’r Prif Weinidog ddweud fod cyhoeddiad yn ‘agos iawn’

Bydd y Celfyddydau yng Nghymru “yn diflannu dros nos” os na ddaw cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru yn fuan, mae Plaid Cymru wedi rhybuddio.

Rhoddodd y Prif Weinidog Mark Drakeford “sicrwydd” bron pythefnos yn ôl ar 17 Gorffennaf, pan ddywedodd ei fod yn ‘agos iawn’ at wneud cyhoeddiad ar ‘gyfran gyntaf y cyllid’ o’r pecyn gymorth £59m cafod ei gyhoeddi gan Lywodraeth y DU ar 5 Gorffennaf – dros dair wythnos yn ôl.

Dywedodd y Gweinidog Cysgodol dros Ddiwylliant Siân Gwenllian AS fod yr oedi yn annerbyniol gan nodi fod eglurder yn angenrheidiol ar gyfer y sector sydd “ar eu gliniau” erbyn hyn.

Dywedodd Ms Gwenllian fod bywoliaeth 60,000 o bobl sydd yn cael eu cyflogi gan y diwydiant mewn perygl.

Mae Ms Gwenllian wedi galw am eglurhad ar gyfer y diwydiant nifer o weithiau gan gynnwys ysgrifennu llythyr ar y cyd gyda Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, yn galw am dair ymyrriad benodol – gan gynnwys galw ar y Llywodraeth i gyd-gweithio gyda’r sector ar gynllun ar gyfer y Celfyddydau. Cafodd y llythyr ei gefnogi yn gyhoeddus gan nifer o bobl o fewn y diwydiant, gan gynnwys Charlotte Church a Catrin Finch, a’i gefnogi gan gannoedd fwy ar lein.

Dwedodd Gweinidog Cysgodol Diwylliant Plaid Cymru, AS Sian Gwenllian,

“Er y sicrwydd a ddarparwyd gan y Prif Weinidog bythefnos yn ol (17 Gorffennaf) ei fod e’n ‘agos iawn at wneud cyhoeddiad’ am ‘gyfran gyntaf y cyllid’ o’r pecyn Cymorth £59m ar gyfer y Celfyddydau, mae’r sector dal i aros am newyddion ac eglurhad.

“Mae’r sector gelf ar ei gliniau ac angen eglurhad gan Lywodraeth Cymru yn syth. Mae galwadau Plaid am eglurder wedi’u hanwybyddu gan y Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant gyda’r oedi yn awgrymu un o ddau bosibiliad – ddiffygion difrifol gan Lywodraeth neu amharodrwydd i gefnogi’r sector celfyddydau yng Nghymru.

“Mae’r sector creadigol a chelfyddydau yn rhan bwysig o’r economi Cymraeg, gan gyflogi bron i 60,000 o bobl, a gall chwarae rhan bwysig mewn cefnogi lles y cyhoedd gan helpu ni gyda ymdopi gyda cyfyngiadau Cofid-19. Ond os nad yw cymorth ariannol yn cael ei gynnig yn fuan, bydd rhannau o’r diwydiant yn diflannu dros nos - gan gymryd blynyddoedd i adfer. Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru gymryd y rhybudd yma o ddifri.”