Statws y Gymraeg

Byddwn yn cymryd camau i gryfhau statws yr iaith ymhellach. Byddwn ni’n cyflwyno deddfwriaeth i sicrhau bod enwau llefydd Cymraeg, mewn amgylcheddau naturiol ac adeiledig, yn cael eu diogelu a’u hyrwyddo ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Byddwn yn pwyso am i’r Gymraeg gael statws swyddogol mewn trafodaethau yn San Steffan tra byddwn yn parhau i fod yn rhan o’r Deyrnas Unedig.

Y Gymraeg: darllen mwy