Gweithio i Blaid Cymru

Plaid_Cymru_-_The__Party_of_Wales_Official_Logo_1200x600.jpg

Pennaeth Cyfathrebu Plaid Cymru

Dyma gyfle cyffrous i weithio fel Pennaeth Cyfathrebu Plaid Cymru. Prif ddiben y swydd yw i arwain ar waith cyfathrebu strategol Plaid Cymru; llunio negeseuon gwleidyddol allweddol a sicrhau’r sylw gorau posibl i’r Blaid a’i grwpiau yn y Cynulliad ac yn San Steffan, i’w pholisïau ac i’w hamcanion ehangach; llywio cyfeiriad strategol a thactegol; a sicrhau cysylltiadau llwyddiannus o ddydd i ddydd â golygyddion, uwch newyddiadurwyr a rhanddeiliaid allweddol eraill.

Lleolir y swydd rhwng Cynulliad Cenedlaethol, Tŷ Gwynfor a San Steffan.

Math o swydd: Llawn amser

Dyddiad cau: 10.00am, 6 Tachwedd 2018

Cliciwch yma ar gyfer manylion llawn y swydd.

Cliciwch yma ar gyfer y ffurflen gais

Anfonwch eich ceisiadau at garethclubb@plaid.cymru.


Profiad Gwaith

Os am gyfle i wirfoddoli ac ennill profiad gyda Phlaid Cymru yna cysylltwch â post@plaid.cymru am wybodaeth ynglŷn â chyfleuon profiad gwaith. 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.