Gweithio i Blaid Cymru

Swyddog Cyswllt Cymunedol i Sian Gwenllian AC

Ystod Cyflog: £19,276 - £25,995 pro-rata

(Noder y byddwn yn recriwtio ar waelod y band cyflog)

Oriau gwaith: 7.4 awr (Oriau ychwanegol gyda'r Aelod Seneddol)

Lleoliad: Caernarfon a Bangor

Cliciwch yma am y manylion llawn


Gweithiwr Achos i Ben Lake AS

Dyddiad Cau: 27 Awst 2019

Teitl y Swydd: Gweithiwr Achos

Yn gweithio i: Ben Lake AS (Ceredigion)

Lleoliad: Llanbedr Pont-Steffan, Ceredigion

Cyflog: £19,641-£28,804

Cliciwch yma am y manylion llawn


Profiad Gwaith

Os am gyfle i wirfoddoli ac ennill profiad gyda Phlaid Cymru yna cysylltwch â post@plaid.cymru am wybodaeth ynglŷn â chyfleuon profiad gwaith. 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.