Gweithio i Blaid Cymru

Pennaeth Cyllid a Chydymffurfiaeth

Dyddiad Cau: 13 Mawrth 2020

Ystod Cyflog: £33,542- £40,972

(Noder y byddwn yn recriwtio ar waelod y band cyflog)

Oriau gwaith: 37 ( dau swydd llawn-amser ar gael)

Lleoliad: Tŷ Gwynfor, Caerdydd

Swydd Ddisgrifiad Llawn

Ffurflen Gais

Ceisiadau ar ebost i garethclubb@plaid.cymru


Swyddog Cyfathrebu (x2)

Dyddiad Cau: 24 Chwefror 2020

Ystod Cyflog: £21,287 – 31,206

(Noder y byddwn yn recriwtio ar waelod y band cyflog)

Oriau gwaith: 37 ( dau swydd llawn-amser ar gael)

Lleoliad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd

Manylion llawn ar wefan y Senedd


Swyddog Codi Arian

Dyddiad Cau: 21 Chwefror 2020

Ystod Cyflog: £24,632 - £34,765

(Penodir, fel arfer, ar ris isaf y raddfa)

Oriau Gwaith: 37 awr

Natur y Cytundeb: Parhaol

Lleoliad: Tŷ Gwynfor, Caerdydd

Swydd Ddisgrifiad Llawn

Ffurflen Gais

Ceisiadau ar ebost i garethclubb@plaid.cymru


Swyddog Gweinyddol

Dyddiad Cau: 24 Chwefror 2020

Ystod Cyflog: £19,047 - £25,687  

(Penodir, fel arfer, ar ris isaf y raddfa)

Oriau Gwaith: 37 awr

Natur y Cytundeb: Parhaol

Lleoliad: Tŷ Gwynfor, Caerdydd

Swydd Ddisgrifiad Llawn

Ffurflen Gais

Ceisiadau ar ebost i gwennolhaf@plaid.cymru


Profiad Gwaith

Os am gyfle i wirfoddoli ac ennill profiad gyda Phlaid Cymru yna cysylltwch â post@plaid.cymru am wybodaeth ynglŷn â chyfleuon profiad gwaith. 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.