Gweithio i Blaid Cymru

Uwch-gynorthwyydd Seneddol Jonathan Edwards AS ac Uwch-gynghorydd i Adam Price AC

Mae Jonathan Edwards AS ac Adam Price AC yn awyddus i benodi aelod o staff llawn amser i ymuno â'u tîm yn Rhydaman i gefnogi eu gwaith yn swyddfa'r etholaeth.

Llawn Amser: 37.5awr yr wythnos

Ystod Cyflog: £33,144 - £40,486

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 12pm, Dydd Llun 7 Ionawr 2019

Mae disgriffiad swydd ar gael yma.

Am fanylion pellach am y swydd ac i dderbyn ffurflen gais cysylltwch â carl.harris@plaid.cymru / 01269 597 677


Mae Plaid Cymru Etholaeth Arfon, Hywel Williams Aelod Seneddol a Siân Gwenllian Aelod Cynulliad am benodi:

Trefnydd / Swyddog Cyswllt Cymunedol (llawn amser)

Cyflog: rhwng £21,000 a £23,000

 

Cliciwch yma i lawrlwytho'r swydd ddisgrifiad lawn.

 

Mae’r gallu i gyfathrebu yn llafar ac ysgrifenedig yn y Gymraeg yn hanfodol

 

Ymholiadau a manylion pellach:

Nia Price; nia.price@parliament.uk neu Richard Thomas; Richard.Thomas2@cynulliad.cymru

01286 672076

 

Dyddiad cau am geisiadau: Hanner dydd, dydd Mercher, 16 Ionawr 2019

Cynhelir cyfweliadau: Dydd Llun, 21 Ionawr 2019

 

Plaid_Cymru_-_The__Party_of_Wales_Official_Logo_1200x600.jpg


Profiad Gwaith

Os am gyfle i wirfoddoli ac ennill profiad gyda Phlaid Cymru yna cysylltwch â post@plaid.cymru am wybodaeth ynglŷn â chyfleuon profiad gwaith. 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.