Gweithio i Blaid Cymru

Pennaeth Cyllid a Chydymffurfiaeth

Dyddiad Cau: 12 Chwefror 2020

Ystod Cyflog:£33,542- £40,972

(Penodir, fel arfer, ar ris isaf y raddfa)

Oriau Gwaith: 37 awr

Natur y Cytundeb: Parhaol

Lleoliad: Tŷ Gwynfor, Caerdydd

Swydd Ddisgrifiad Llawn

Ffurflen Gais

Ceisiadau ar ebost i garethclubb@plaid.cymru


Pennaeth Cyfathrebu

Dyddiad Cau: 30 Ionawr 2020

Ystod Cyflog: £33,542- £40,972

(Penodir, fel arfer, ar ris isaf y raddfa)

Oriau Gwaith: 37 awr

Natur y Cytundeb: Parhaol

Lleoliad: Y Senedd, Tŷ Gwynfor, a San Steffan

Swydd Ddisgrifiad Llawn

Cliciwch yma er mwyn gwneud cais


Profiad Gwaith

Os am gyfle i wirfoddoli ac ennill profiad gyda Phlaid Cymru yna cysylltwch â post@plaid.cymru am wybodaeth ynglŷn â chyfleuon profiad gwaith. 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.