Gweithio i Blaid Cymru

 

Swyddog Ymgysylltu Polisi

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ehangu'r tîm sy'n gweithio ym mhencadlys Plaid Cymru.  Rydym yn chwilio am unigolyn trefnus, brwdfrydig ac angerddol i'n cynorthwyo i greu Cymru well. 

Nod y swydd hon yw cydlynu elfennau allweddol o weithgareddau datblygu polisi'r Blaid a sicrhau bod aelodau a rhanddeiliaid y Blaid yn rhan o'r broses datblygu polisi. 

Cliciwch yma i lawrlwytho'r swydd ddisgrifiad

Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen gais

Cliciwch yma i lawrlwytho ffurflen cyfleoedd cyfartal

Anfonwch eich ffurflenni cais a chyfleoedd cyfartal wedi eu cwblhau at Emily Edwards, emily.edwards@plaid.cymru, ddim hwyrach na hanner dydd ar 9 Gorffennaf 2018 os gwelwch yn dda.


Profiad Gwaith

Os am gyfle i wirfoddoli ac ennill profiad gyda Phlaid Cymru yna cysylltwch â post@plaid.cymru am wybodaeth ynglŷn â chyfleuon profiad gwaith. 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.