Gweithio i Blaid Cymru

 

Cynorthwyydd Arbennig i’r Arweinydd

Cyflog: £33,542 - £40,972

(posibilrwydd i negodi ar gyfer ymgeisydd rhagorol)

Lleoliad: Y Senedd a Phencadlys y Blaid

Dyddiad Cau: Dydd Iau 31 Hydref 

Prif nod y swydd yw darparu cyngor personol a chefnogaeth i Arweinydd y Grŵp/Arweinydd y Blaid ar faterion sy’n ymwneud ag ymgysylltu strategol, datblygu brand a chynorthwyo’r Arweinydd i flaenoriaethu ymrwymiadau drwy weithredu fel Ysgrifennydd Preifat.

Disgrifiad Swydd

Ffurflen Gais

I wneud cais, anfonwch ffurflen gais (mae CV yn ddewisol) at: CymorthBusnesAelodau@cynulliad.cymru


Profiad Gwaith

Os am gyfle i wirfoddoli ac ennill profiad gyda Phlaid Cymru yna cysylltwch â post@plaid.cymru am wybodaeth ynglŷn â chyfleuon profiad gwaith. 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.