Gweithio i Blaid Cymru

Trefnyddion Ymgyrchoedd ac Etholiadau

Cyflog: £19,276 - £25,995

Lleoliad: I'w drafod

Dyddiad Cau: 12:00, Dydd Llun 21 Hydref 

Mae Plaid Cymru yn awyddus i recriwtio unigolyn brwdfrydig a threfnus iawn i gydlynu gwaith ymgyrchu’r Blaid ar gyfer ymgyrch etholiad San Steffan a’r Cynulliad Cenedlaethol.

Bydd yr ymgeisydd / ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu arwain, ysgogi a threfnu ystod eang o wirfoddolwyr lleol ac ymgyrchwyr; cysylltu â grwpiau lleol a sefydliadau; ac mi fydd yn gallu cyfathrebu'n effeithiol ac yn gryno ar lafar ac yn ysgrifenedig. Yn ogystal mae angen dealltwriaeth o Blaid Cymru a’i pholisïau ynghyd a gwybodaeth o dechnegau ymgyrchu cyfoes.

Disgrifiad Swydd

Ffurflen Gais

(Dychwelwch y ffurflen gais i geraintday@plaid.cymru)

 


Profiad Gwaith

Os am gyfle i wirfoddoli ac ennill profiad gyda Phlaid Cymru yna cysylltwch â post@plaid.cymru am wybodaeth ynglŷn â chyfleuon profiad gwaith. 

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.