Arfor a’r Cymoedd

Bydd Plaid Cymru yn parhau i weithio i ddatblygu ein gweledigaeth ar gyfer Arfor (gogledd a’r gorllewin) a’r Cymoedd gan gofleidio datblygu economaidd, addysg uwch a hyfforddiant galwedigaethol, ynni adnewyddadwy a hyrwyddo’r iaith Gymraeg.

Rhaglen Arfor

Bydd y Cytundeb Cydweithio, a negodwyd gan Plaid Cymru, yn creu ail gam rhaglen Arfor, a gyflwynir gan bedwar awdurdod lleol dan arweiniad Plaid Cymru fel partneriaid allweddol. Hyd yma, mae’r rhaglen wedi creu 238 o swyddi cyfwerth ag amser llawn ac 89 o swyddi rhan amser, wedi diogelu 226 o swyddi llawn amser, ac wedi cefnogi 154 o fusnesau.

✔ Plaid Cymru: Gweithredu dros Gymru

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,420 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cryfhau'r Economi Leol: darllen mwy