Arfor a’r Cymoedd

Bydd Plaid Cymru yn parhau i weithio i ddatblygu ein gweledigaeth ar gyfer Arfor (gogledd a’r gorllewin) a’r Cymoedd gan gofleidio datblygu economaidd, addysg uwch a hyfforddiant galwedigaethol, ynni adnewyddadwy a hyrwyddo’r iaith Gymraeg.

Rhaglen Arfor

Bydd y Cytundeb Cydweithio, a negodwyd gan Plaid Cymru, yn creu ail gam rhaglen Arfor, a gyflwynir gan bedwar awdurdod lleol dan arweiniad Plaid Cymru fel partneriaid allweddol. Hyd yma, mae’r rhaglen wedi creu 238 o swyddi cyfwerth ag amser llawn ac 89 o swyddi rhan amser, wedi diogelu 226 o swyddi llawn amser, ac wedi cefnogi 154 o fusnesau.

✔ Plaid Cymru: Gweithredu dros Gymru

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug im_voting_plaid

Cryfhau'r Economi Leol: darllen mwy