Cryfhau'r Economi Leol

Crynodeb

  • Diogelu aelwydydd Cymru rhag costau byw cynyddol
  • Datblygu cadwyni cyflenwi lleol a busnesau lleol
  • Prynu yng Nghymru a Phrynu’n Lleol
  • Ehangu cymorth busnes, grantiau a chreu swyddi newydd drwy fentrau rhanbarthol Arfor a’r Cymoedd
  • Adnewyddu canol ein trefi fel llefydd hyfyw a bywiog i siopa, gweithio a byw

Darllen mwy