Cartref i bawb yn y Blaid – a Chymru i bawb

O’r dechrau un, mae Plaid Cymru wedi cael ei gyrru nid gan y syniad o beth yw Cymru, ond beth allai fod. Er mwyn adeiladu cymuned genedlaethol sy’n seiliedig ar ddinasyddiaeth deg, parch at draddodiadau a diwylliannau gwahanol, a gwerth cyfartal unigolion, waeth beth yw eu hil, dewis iaith, cenedligrwydd, rhywedd, lliw, ffydd, rhywioldeb, oedran, gallu na chefndir cymdeithasol. Dyma yw ein gwerthoedd craidd.

Fydd dyfodol mwy disglair Cymru, o dan arweinyddiaeth ffres Llywodraeth Plaid Cymru, y byddwn ni’n ei gyflwyno yn y tudalennau hyn ddim ond yn bosib gyda’n gilydd.

Mae’r syniad o Gymru fel cymuned o gymunedau, wedi’u huno yn eu hamrywiaeth, wedi bod wrth galon cenhadaeth Plaid Cymru erioed. Pan fydd ein cenedl yn ymuno fel un – gogledd a de, dwyrain a gorllewin, dinasyddion hen a newydd – ac yn mentro gwireddu’r grym sydd ganddon ni – fydd dim byd yn sefyll yn ein ffordd.

Mae adeiladu Cenedl Gyfartal lle mae Pawb yn Gydradd – gwlad annibynnol sy’n edrych allan ar y byd ac yn gadael y byd i mewn – wrth wraidd ein rhaglen.

Mae cartref i bawb yn y Blaid, a bydd y Gymru y byddwn ni’n ei hadeiladu gyda’n gilydd yn Gymru i bawb.

Gadewch i ni wynebu’r dyfodol gyda’n gilydd.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,426 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Ein Gweledigaeth: darllen mwy