Dyfodol Cymru yn nwylo Cymru

Bydd Prif Weinidog Plaid Cymru yn gadael i bobl Cymru, ac nid San Steffan, benderfynu ar ein dyfodol, a bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn cynnal refferendwm ar annibyniaeth erbyn 2026, gan roi hawl ddemocrataidd i bobl Cymru benderfynu a ydyn nhw’n cytuno gyda ni y dylai pob penderfyniad sy’n effeithio ar Gymru gael ei wneud yng Nghymru.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,426 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Ein Gweledigaeth: darllen mwy