Dyfodol Cymru yn nwylo Cymru

Mae Plaid Cymru yn credu dylai bobl Cymru, nid San Steffan, benderfynu ar ein dyfodol, a bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn cynnal refferendwm ar annibyniaeth, gan roi hawl ddemocrataidd i bobl Cymru benderfynu a ydyn nhw’n cytuno gyda ni y dylai pob penderfyniad sy’n effeithio ar Gymru gael ei wneud yng Nghymru.

Ein Gweledigaeth: darllen mwy