Cymru 2035

Nid yw’r targed presennol o allyriadau carbon sero-net yng Nghymru erbyn 2050 yn ddigon cyflym. Bydd Plaid Cymru’n newid llwybr allyriadau Cymru eleni. Byddwn yn gosod targed i allu cyflenwi holl ynni Cymru – trydan, gwres, a thrafnidiaeth – o ynni adnewyddadwy yn llwyr erbyn 2035. Byddwn ni hefyd yn gosod targed i Gymru gyflawni allyriadau carbon net-sero erbyn 2035. Bydd cael annibyniaeth yn y degawd i ddod yn rhoi grym polisi hanfodol i ni allu cyrraedd y nod hwn. Serch hynny, os yw Cymru erbyn diwedd y degawd yn dal i ddibynnu ar benderfyniadau polisi allweddol sy’n cael eu gwneud yn San Steffan, mae’n bosib y byddwn ni’n cael ein gorfodi i addasu’r dyddiad targed.

Bydd Cymru 2035 yn dod yn genhadaeth genedlaethol draws-sectorol a thrawsgymunedol, fydd â’r cynlluniau canlynol:

  • Datgarboneiddio ein holl reilffyrdd erbyn 2035.
  • Deddfu i wahardd gwerthu ceir a faniau petrol a disel newydd cyn dyddiad y Deyrnas Unedig, sef 2030.
  • Ateb holl alw Cymru am drydan drwy drydan adnewyddadwy erbyn 2030.
  • Cynhyrchu dim ond trydan adnewyddadwy erbyn 2035.

Wedi’n hysbrydoli gan darged Cyngor Dinas Caerdydd i’r brifddinas ddod yn garbon niwtral erbyn 2025, byddwn ni’n lansio Cronfa Her i ddinasoedd, trefi a chymunedau sy’n ceisio dod yn arloeswyr carbon yng Nghymru drwy gyrraedd niwtraliaeth carbon cyn 2035.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,426 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Newid Hinsawdd: darllen mwy