Cais newydd i dorri sbwriel a gwastraff yng Nghymru

30867030850_a3edbb8cac_z_Simon.jpg

Mae cais newydd i weithredu er mwyn ceisio lleihau sbwriel yng Nghymru wedi ei gynnig gan yr Ysgrifennydd Cabinet cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Simon Thomas.

Mae AC Plaid Cymru dros Orllewin a Canolbarth Cymru Simon Thomas wedi cynnig cyfraith Gymreig newydd i leihau swm y gwastraff yr ydym yn ei anfon i dirlenwi.

 Gall Aelodau Cynulliad cynnig biliau, sef cynigion am gyfreithiau newydd a ddaw yn ddeddfau, o’u pasio gan y Cynulliad Cenedlaethol, a hyn y tu allan i’r llywodraeth trwy broses balot ar hap.

 Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Simon Thomas:

 “Un o’r mesurau i gyrraedd y nod o Gymru dim gwastraff erbyn 2030 fyddai cyflwyno cynllun blaendal ar blastig, gwydr a chaniau.

 “Rwyf wedi cynnig bil i leihau gwastraff trwy gyflwyno cynlluniau blaendal am blastig, gwydr a chaniau. Yn yr Alban, gwelsom gynigion tebyg yn cael eu gwrthwynebu i ddechrau gan y cwmnïau diod mawr amlwladol, ond maent bellach wedi gweld y goleuni.

 “Rwy’n credu y bydd cefnogaeth eang i gamau o’r fath. Does neb eisiau gweld plastig yn tagu ein moroedd ac yn difetha ein traethau.”

 “Byddai Bil Lleihau Gwastraff (Cymru) yn lleihau gwastraff trwy osod gofynion llymach ar gynhyrchwyr a gwerthwyr bwyd. Byddai hefyd yn galluogi pobl i gynyddu hynny o wastraff maent yn ailgylchu trwy wahardd neu reoli pecynnu styrofoam.”

 Mae Rhaglen Wrthblaid Plaid Cymru 2016 -21 yn amlinellu un o flaenoriaethau allweddol y blaid, sef cael Cymru dim gwastraff erbyn 2030. Byddai modd cyrraedd y targed trwy weithredu ar sefydliadau bwys, gwahardd pecynnu styrofoam, rhagdybiaethau o blaid ailgylchu mewn polisïau caffael, a rheol ailgylchu 100% am wastraff mewn digwyddiadau mawr, cynlluniau blaendal ar blastig, gwydr a chaniau, a mesurau eraill cysylltiedig, trwy ddeddfu os bydd angen.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.