Cartrefi Mwy Gwyrdd

Byddwn ni’n sicrhau bod gan bob cartref, swyddfa, ac adeilad cyhoeddus y lefel uchaf o effeithlonrwydd ynni erbyn 2050.

Tai Newydd

Byddwn ni’n cynllunio tai mewn ffordd a fydd yn caniatáu trosglwyddiad llyfn i dechnolegau newydd. Byddwn ni’n mynd ati i gyflwyno tai ynni-bositif sy’n gallu allforio ynni dros ben i’r grid trydan.

Wrth gynllunio cartrefi newydd, byddwn ni’n gwahardd y defnydd o ynni tanwydd ffosil o 2022 ymlaen, a bydd angen i bob tŷ newydd fod yn hynod ynni effeithlon erbyn 2023.

Ôl-osod

Byddwn ni’n creu cynllun seilwaith effeithlonrwydd ynni hirdymor i ôl-osod stoc dai gyfan Cymru i safonau amgylcheddol uwch yn ystod y 30 mlynedd nesaf. Bydd hyn yn cyfrannu at roi diwedd ar dlodi tanwydd a’r ‘marwolaethau ychwanegol’ cysylltiedig yn y gaeaf.

Er mwyn cyrraedd ein targed o ôl-osod pob cartref erbyn 2050, bydd angen i ni adnewyddu 200,000 o gartrefi yn ystod y tymor hwn o’r Senedd. Bydd y rhaglen hon yn darparu arbedion effeithlonrwydd o 20% ar draws stoc ddomestig Cymru.

Gwresogi â thrydan a phympiau gwres fydd ein blaenoriaeth, ac felly byddwn ni’n datblygu rhaglen sylweddol o osod pympiau gwres, gan flaenoriaethu cartrefi nad ydynt ar y grid.

Bydd pob cartref yn cael cynnig archwiliad ynni am ddim ac argymhellion ar gynllun trosi.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,426 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Newid Hinsawdd: darllen mwy