Cynrychiolaeth mewn Aelodau Etholedig a’r Gweithlu

Mae Plaid Cymru yn credu y dylai pawb gael hawliau a chyfleoedd cyfartal. Mae’r diffyg cynrychiolaeth o rai grwpiau mewn rolau a gweithluoedd etholedig yn dystiolaeth bod llawer o waith i’w wneud, a bod rhai grwpiau’n wynebu rhwystrau mewn cymdeithas.

Bydd Plaid Cymru yn gosod targedau heriol ar gyfer recriwtio yn y sector cyhoeddus, gan sicrhau bod pobl â nodweddion amrywiol yn cael eu cynrychioli.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,421 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cymunedau Iachach a Gofalgar: darllen mwy