Cynrychiolaeth mewn Aelodau Etholedig a’r Gweithlu

Mae Plaid Cymru yn credu y dylai pawb gael hawliau a chyfleoedd cyfartal. Mae’r diffyg cynrychiolaeth o rai grwpiau mewn rolau a gweithluoedd etholedig yn dystiolaeth bod llawer o waith i’w wneud, a bod rhai grwpiau’n wynebu rhwystrau mewn cymdeithas.

Bydd Plaid Cymru yn gosod targedau heriol ar gyfer recriwtio yn y sector cyhoeddus, gan sicrhau bod pobl â nodweddion amrywiol yn cael eu cynrychioli.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug im_voting_plaid

Cymunedau Iachach a Gofalgar: darllen mwy