Cyfansoddiad Cymru

Bydd y Comisiwn Cenedlaethol yn cael y dasg o ddrafftio Cyfansoddiad ar gyfer Cymru annibynnol. Bydd gofyn iddo ymgynghori drwy Gynulliadau Dinasyddion, gan ystyried amrywiaeth a chynhwysiant.

Dylai Cyfansoddiad Cymru gynnwys:

  • Datganiad bod sofraniaeth Cymru yn nwylo pobl Cymru.
  • Disgrifiad a rôl sefydliadau llywodraethu Cymru, ynghyd â hawliau a chyfrifoldebau dinasyddion.
  • Y dylai’r hawliau a’r cyfrifoldebau hynny ymestyn y tu hwnt i’r gwleidyddol a’r cyfreithiol yn unig, i gynnwys hawliau a chyfrifoldebau cymdeithasol ac economaidd.
  • Y dylai ddefnyddio arferion gorau o bob rhan o’r byd, yn enwedig cyfansoddiadau sydd wedi’u llunio ar gyfer cenhedloedd bach mewn sefyllfaoedd tebyg i Gymru.

Annibyniaeth: darllen mwy