Gŵyl Cymru

Byddwn ni’n dynodi 2023 fel blwyddyn Gŵyl Cymru, i arddangos cyfleoedd twristiaeth amrywiol ein gwlad hyfryd i’r byd. Bydd hyn yn cynnwys y traethau, amgueddfeydd, dinasoedd, mynyddoedd, cefn gwlad, a’n treftadaeth ddiwylliannol a ieithyddol. Byddwn ni’n hyrwyddo teithiau ‘adref’ i Gymru ymhlith y Cymry ar wasgar yn rhyngwladol, fel bod modd iddyn nhw ymuno â ni i ddathlu ein llwyddiannau fel cenedl ac i hyrwyddo Dydd Gŵyl Dewi a dathliadau a digwyddiadau nodedig eraill Cymru.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,421 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Amaeth, Cefn Gwlad a Thwristiaeth: darllen mwy