Gŵyl Cymru

Byddwn ni’n dynodi 2023 fel blwyddyn Gŵyl Cymru, i arddangos cyfleoedd twristiaeth amrywiol ein gwlad hyfryd i’r byd. Bydd hyn yn cynnwys y traethau, amgueddfeydd, dinasoedd, mynyddoedd, cefn gwlad, a’n treftadaeth ddiwylliannol a ieithyddol. Byddwn ni’n hyrwyddo teithiau ‘adref’ i Gymru ymhlith y Cymry ar wasgar yn rhyngwladol, fel bod modd iddyn nhw ymuno â ni i ddathlu ein llwyddiannau fel cenedl ac i hyrwyddo Dydd Gŵyl Dewi a dathliadau a digwyddiadau nodedig eraill Cymru.

Amaeth, Cefn Gwlad a Thwristiaeth: darllen mwy