Twristiaeth Bwyd

Mae twristiaeth bwyd a gastronomeg yn gyfle allweddol i hyrwyddo’r sector amaethyddol a lletygarwch. Mae twristiaeth bwyd yn cynnig ffordd wahanol o ddatblygu’n lleol ac yn rhanbarthol, gyda’r gallu i gryfhau hunaniaethau, cynyddu gwerthfawrogiad twristiaid a’r bobl leol o’r amgylchedd lleol, ac annog adfywio treftadaeth leol.

Byddwn ni hefyd yn cydweithio gyda’r Parciau Cenedlaethol i ymchwilio i gynigion a’u datblygu i greu brand ar gyfer cynnyrch sydd wedi’u cynhyrchu yn ein Parciau Cenedlaethol.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,420 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Amaeth, Cefn Gwlad a Thwristiaeth: darllen mwy