"Gwnewch Gymru yn fan i roi prawf ar dorri TAW twristiaeth " - Steffan Lewis

Steffan_Lewis.jpg

Bydd llefarydd Plaid Cymru ar Gyllid Steffan Lewis AC heddiw yn herio Aelodau Cynulliad Ceidwadol yn y Senedd i berswadio eu cydweithwyr yn San Steffan i ddefnyddio Cyllideb y DG sydd ar y gorwel i gyflwyno toriad mewn TAW i’r sector twristiaeth.

Mae’r ffigyrau diweddaraf a gasglwyd gan ymgyrch Torri TAW Twristiaeth y BHA yn dangos y byddai toriad mewn TAW o 20% i 5% yn golygu dros 5,500 o swyddi ychwanegol a hwb economaidd o £166m i Gymru.

Dywedodd Steffan Lewis AC, y mae ei blaid wedi cefnogi’r toriad hwn mewn TAW ers peth amser, y dylai Cymru ddod yn "fan prawf” i’r toriad mewn TAW ar dwristiaeth, gan ychwanegu y byddai safbwynt y Toriaid ar y mater hwn yn wir brawf o’u hymrwymiad i fusnesau Cymru a’r sector twristiaeth sy’n rhan mor annatod o’r economi.

Cyn dadl yn y Cynulliad ar Dreth twristiaeth, dywedodd Steffan Lewis AC:

"Mae’r achos economaidd dros doriad mewn TAW i’r sector twristiaeth yn llethol. Dengys y ffigyrau diweddaraf y byddai’r gostyngiad hwn yn creu dros 5,500 o swyddi yn ychwanegol yng Nghymru, ac ar yr un pryd, byddai’n rhoi £166m i mewn i economi Cymru.

"Mae Plaid Cymru eisiau gweld Cymru yn dod yn fan prawf i’r toriad mewn TAW ar dwristiaeth. Y tu allan i’r UE, gallai Cymru fod â rheolaeth dros TAW i westai, sy’n golygu y gallwn weithredu’r toriad ein hunain.

"Yn y cyfamser, dylai’r Llywodraeth Dorïaidd yn San Steffan ddefnyddio’r Gyllideb sydd ar fin cael ei chyhoeddi i roi’r hwb hanfodol hwn i’r sector twristiaeth ledled y DG. Os byddant yn gwrthod, bydd ASau Plaid Cymru yn ceisio cyflwyno gwelliant i’r Mesur Cyllid mewn ymgais i wneud hynny.

"Mae’r diwydiant twristiaeth yng Nghymru yn cynnal dros 120,000 o swyddi - does dim modd gor-bwysleisio ei bwysigrwydd. Os yw’r Torïaid o ddifrif am gefnogi busnesau Cymru, byddant yn uno gyda Phlaid Cymru i roi pwysau ar eu cydweithwyr yn San Steffan i gyflwyno’r toriad hwn mewn TAW cyn gynted ag sydd modd.

"Os methant wneud hynny, bydd eu cefnogaeth honedig i sector twristiaeth Cymru yn ddim ond geiriau gwag."

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.