Pysgodfeydd, Bwyd Môr a Dyframaethu

Mae gan sectorau pysgodfeydd, bwyd môr a dyframaethu Cymru gyfle i ddatblygu ac i gyfrannu at uchelgais Cymru i fod yn flaengar ym maes cynhyrchu bwyd cynaliadwy. Mae mwy o botensial allforio i bysgodfeydd Cymru hefyd nag sydd ganddon ni ar hyn o bryd. Mae’n rhaid manteisio ar dechnoleg a datblygiadau newydd ochr yn ochr ag ymagwedd fwy agored a chynhwysol tuag at reoli pysgodfeydd, lle mae gwyddoniaeth dda, ymgysylltu ac ymchwil wrth galon ymagwedd o gyd-reoli gyda’n cymunedau pysgota.

Mae’r sector wedi wynebu llawer o heriau yn y blynyddoedd diwethaf, gyda Brexit a phandemig Covid-19 yn eu plith. Mae Plaid Cymru’n ymroddedig i gyflwyno Bil Pysgodfeydd Cymru. Byddwn ni’n gweithio gyda rhanddeiliaid y diwydiant i ddatblygu polisi pysgodfeydd a dyframaethu, a fydd wedi’i gefnogi gan strategaeth sydd â chynaliadwyedd, buddsoddi ac ymgysylltu â’r diwydiant wrth ei wraidd.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,816 votes

Gyda Coronavirus yn ein hatal rhag cael y sgyrsiau wyneb yn wyneb arferol ar stepen y drws, rydym yn newid y ffordd rydym yn ymgyrchu yn yr etholiad hwn.

Byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ymgyrchu ar berswadio'r rhai nad ydynt eto wedi penderfynu sut i bleidleisio.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Amaeth, Cefn Gwlad a Thwristiaeth: darllen mwy