Hyfforddiant Twristiaeth

Byddwn ni’n creu Academi Genedlaethol ar gyfer sector twristiaeth Cymru yn rhanbarth Arfor ar arfordir y gorllewin. Bydd hyn yn cynnwys gwesty a chanolfan gynadledda ar y safle, i ddarparu addysg ymarferol i fyfyrwyr ym maes arlwyo a lletygarwch, o brentisiaethau i lefel gradd.

Amaeth, Cefn Gwlad a Thwristiaeth: darllen mwy