Dadfuddsoddi

Mae Plaid Cymru yn credu y dylai cynlluniau pensiwn llywodraeth leol ddadfuddsoddi mewn tanwyddau ffosil, a chydweithio â Phartneriaeth Pensiwn Cymru i ddod o hyd i gyfleoedd addas i ail-fuddsoddi.

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug im_voting_plaid

Cymunedau Cynaliadwy, Gwyrddach: darllen mwy