Newyddion

Dim ond rhaglen Plaid sy'n cynnig atebion i broblemau Cymru

Campaign_ad_w2.jpg

Wrth i'r olaf o'r prif bleidiau gyhoeddi eu maniffesto heddiw, mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru wedi dweud mai rhaglen lywodraeth ei phlaid hi sy'n cynnig y cynllun "mwyaf uchelgeisiol, trawsnewidiol a realistig" i sicrhau'r newid sydd ei angen ar Gymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dim ond Plaid Cymru fydd yn gwarchod gwasanaethau ysbyty

ElinJonesHelenMary2.jpg

Dim ond mewn llywodraeth Plaid Cymru y gellir ymddiried i arbed a chryfhau’r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru, medd Gweinidog Iechyd cysgodol y blaid Elin Jones.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid yn datgelu ‘Cynllun Economaidd Cenedlaethol’ i bweru Cymru tuag at lwyddiant

Rhunmon2.jpg

Mae Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi Rhun ap Iorwerth heddiw wedi amlinellu cynlluniau ei blaid ar gyfer Cynllun Economaidd Cenedlaethol sydd wedi ei lunio er mwyn cau’r bwlch economaidd rhwng Cymru a gweddill y Deyrnas Gyfunol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Llywodraeth Plaid am ffurfio perthynas newydd gyda San Steffan

Leanne16.jpg

Mae Leanne Wood Arweinydd Plaid Cymru heddiw wedi amlinellu sut y byddai llywodraeth Gymreig dan ei harweinyddiaeth hi yn ffurfio perthynas newydd gyda San Steffan, gan fynnu mwy o barch a chynrychiolaeth i Gymru.

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Llafur yn osgoi craffu gyda maniffesto munud-olaf

Campaign_ad_w3.jpg

Mae Jonathan Edwards AS Plaid Cymru heddiw wedi datgan beirniadaeth chwyrn o’r Blaid Lafur yng Nghymru yn parhau i fod heb gyhoeddi eu maniffesto, er gwaetha’r ffaith mai dim ond 20 diwrnod sydd i fynd nes etholiad hollbwysig y Cynulliad.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cynlluniau cludiant Plaid am gadw Cymru ar grwydr

TracsTren2.jpg

Bydd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood a’r ymgeisydd Cynulliad dros Geredigion Elin Jones yn cwrdd â grŵp ymgyrchu Traws Link Cymru heddiw i drafod cynlluniau i gyflwyno system drafnidiaeth wedi ei integreiddio’n llawn i Gymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid am roi hwb i gyllid iechyd meddwl i fynd i’r afael ag amseroedd aros ‘annerbyniol’

 Addewidion_Iechyd_Meddwl.png

Mae Leanne Wood arweinydd Plaid Cymru heddiw wedi addo y byddai llywodraeth Cymru dan ei harweinyddiaeth yn rhoi hwb i gyllid iechyd meddwl er mwyn mynd i’r afael â’r amseroedd aros “annerbyniol” sy’n wynebu nifer o bobl sydd angen triniaeth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Band eang cyflym iawn i bob aelwyd yng Nghymru, a band eang uwch-gyflym erbyn 2025

Broadband_CYM_2.jpg

Mae Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros Gymunedau Cynaliadwy wedi amlinellu cynigion ei blaid i gynyddu ymdriniaeth band eang a chyflymder cysylltu yn sylweddol yng Nghymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn addo rhoi llais cryf i'n cymunedau gwledig

Bydd Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Gymunedau Cynaliadwy, Ffermio a Bwyd, Llyr Gruffydd, heddiw’n lansio Maniffesto Amaeth ei blaid, gan addo y byddai llywodraeth Plaid Cymru’n rhoi llais cryf i gymunedau gwledig Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cerdyn Clyfar Cenedlaethol i sicrhau hawliau cyffredinol

Smart_Card.png

Bydd Plaid Cymru yn sefydlu system Cerdyn Clyfar er mwyn sicrhau hawliau cyffredinol i bawb sy'n byw yng Nghymru.

Drwy'r system, bydd gan bobl fynediad i hawliau cyffredinol yn cynnwys presgripsiynau am ddim, teithio ar fws am ddim i bobl dros 60 oed, a mynediad am ddim i amgueddfeydd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd