Maes Awyr Caerdydd

Nid yw ymestyn teithio awyr yn ffurfio rhan bwysig o’n polisi trafnidiaeth cyffredinol oherwydd ei gyfraniad at gynhesu byd-eang. Serch hynny, rydyn ni’n cydnabod bod teithio awyr yn elfen hanfodol o gyfathrebu rhyngwladol a’r diwydiant twristiaeth. Felly, mae’n rhaid i gynnal maes awyr rhyngwladol hyfyw fod yn rhan o seilwaith trafnidiaeth cyffredinol y wlad. Ar yr un pryd, byddwn ni:

  • Yn rhoi pwysau ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i roi treth ar danwydd awyrennau a thynnu ei ryddhad treth presennol. Ar sail pro rata, byddai hyn yn codi tua £50-70 miliwn y flwyddyn i Gymru.
  • Yn hyrwyddo symud at fiodanwydd a thanwydd synthetig ar gyfer awyrennau, ac yn rhoi pwysau i orfodi hynny ar lefel ryngwladol erbyn 2030.
  • Yn lleihau effaith allyriadau o awyrennau drwy greu cwmni gwrthbwyso hinsawdd cenedlaethol ym maes awyr Caerdydd. Bydd hyn yn defnyddio ystod o dechnegau, gan gynnwys cipio aer unionyrchol, fel rhan o gynllun gwrthbwyso carbon archwiliadwy. Dylai pob taith awyr gan y sector cyhoeddus gael ei gwrthbwyso yn ôl y gyfraith.

Fel pob maes awyr, mae maes awyr Caerdydd wedi cael ei daro’n ddrwg gan effaith Covid-19, a hynny yn erbyn hanes o lywodraethau olynol y Deyrnas Unedig yn canoli teithio awyr i Heathrow, sy’n golygu siwrneiau hir er mwyn defnyddio’r cyfleuster hwnnw. Mae ein blaenoriaethau ar gyfer maes awyr Caerdydd yn cynnwys:

  • Pwyso i ddatganoli Toll Teithwyr Awyr i Gymru.
  • Tyfu cyfran Maes Awyr Caerdydd mewn busnesau awyrennau presennol.
  • Integreiddio cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus i’r maes awyr yn rhan o’r Metro.
  • Manteisio ar gyfleoedd economaidd y clwstwr cynhaliaeth, atgyweirio ac ailwampio ehangach yn y rhanbarth.
  • Cynnal Gwasanaeth Awyr mewnol rhwng Caerdydd ac Ynys Môn, a sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus addas i’r defnyddiwr ar gael yn y ddau safle.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,426 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cymru Gysylltiedig: darllen mwy