Rhwydwaith Rheilffyrdd Cenedlaethol

Does dim rhwydwaith rheilffyrdd cynhwysfawr yn cysylltu gwahanol rannau o Gymru. Mae’n rhaid mynd drwy Loegr i wneud taith o’r gogledd i’r de, ac nid yw’r rheilffyrdd mewnol wedi’u cysylltu â’i gilydd.

Un o’r prif resymau dros hyn yw’r ffaith nad yw’r cyfrifoldeb dros reilffyrdd wedi’i ddatganoli’n llawn i Gymru, yn wahanol i’r Alban a Gogledd Iwerddon. Ers 2018, Cymru sydd wedi bod â’r cyfrifoldeb dros y brif fasnachfraint rheilffyrdd ar gyfer gweithredu gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru, ond nid y traciau rheilffordd na seilwaith arall. Mae hyn yn golygu y caiff penderfyniadau ar seilwaith rheilffyrdd Cymru eu gwneud gan Network Rail ar sail Cymru-a- Lloegr, ac yn ddieithriad mae Cymru’n colli allan wrth i ardaloedd mwy poblog yn Lloegr gael blaenoriaeth.

Byddwn ni’n ceisio datganoli llawn, gyda chyllid digonol, ar gyfer holl wasanaethau rheilffordd Cymru.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,426 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cymru Gysylltiedig: darllen mwy