Teithio ar Fysiau am ddim i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed

Bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn darparu teithio ar fysiau am ddim i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed ac yn cadw pasys bws am ddim i bobl dros 60 oed.

Mae canlyniadau economaidd Covid-19 yn cwympo’n anghymesur ar ein pobl ifanc. Bydd cludiant am ddim, gyda cherdyn clyfar, yn helpu i oresgyn rhwystrau rhag addysg, hyfforddiant, a chyfleoedd gwaith.

Bydd cludiant am ddim ar drafnidiaeth gyhoeddus, ar wasanaethau a gaiff eu gweithredu gan Lywodraeth Cymru, yn gwreiddio patrwm oes o’u defnyddio ac yn cyfrannu at nodau amgylchedd a newid hinsawdd Cymru. Bydd cynnydd mewn defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus yn lleihau tagfeydd a llygredd traffig. Bydd hefyd yn cyfrannu at gynaliadwyedd llwybrau bysiau lleol a hyfywedd llawer o gymunedau cefn gwlad.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,952 votes

Gyda Coronavirus yn ein hatal rhag cael y sgyrsiau wyneb yn wyneb arferol ar stepen y drws, rydym yn newid y ffordd rydym yn ymgyrchu yn yr etholiad hwn.

Byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ymgyrchu ar berswadio'r rhai nad ydynt eto wedi penderfynu sut i bleidleisio.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cymru Gysylltiedig: darllen mwy