Teithio ar Fysiau am ddim i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed

Bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn darparu teithio ar fysiau am ddim i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed ac yn cadw pasys bws am ddim i bobl dros 60 oed.

Mae canlyniadau economaidd Covid-19 yn cwympo’n anghymesur ar ein pobl ifanc. Bydd cludiant am ddim, gyda cherdyn clyfar, yn helpu i oresgyn rhwystrau rhag addysg, hyfforddiant, a chyfleoedd gwaith.

Bydd cludiant am ddim ar drafnidiaeth gyhoeddus, ar wasanaethau a gaiff eu gweithredu gan Lywodraeth Cymru, yn gwreiddio patrwm oes o’u defnyddio ac yn cyfrannu at nodau amgylchedd a newid hinsawdd Cymru. Bydd cynnydd mewn defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus yn lleihau tagfeydd a llygredd traffig. Bydd hefyd yn cyfrannu at gynaliadwyedd llwybrau bysiau lleol a hyfywedd llawer o gymunedau cefn gwlad.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,420 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Trafnidiaeth: darllen mwy