Tacsis

Mae angen diwygio’r ddeddfwriaeth gyfredol yng Nghymru, lle mae gan bob un o’r 22 awdurdod lleol wahanol safonau ar gyfer gweithredu tacsis a’u gyrwyr. Byddwn ni’n adolygu ymgynghoriad presennol Llywodraeth Cymru, sy’n cynnig uno gwaith rheoleiddio tacsis (cerbydau hacni), y gellir eu galw ar y stryd a’u gweithredu o safleoedd tacsi swyddogol, gyda cherbydau llogi preifat, lle na ellir gwneud hynny.

Trafnidiaeth: darllen mwy