Tacsis

Mae angen diwygio’r ddeddfwriaeth gyfredol yng Nghymru, lle mae gan bob un o’r 22 awdurdod lleol wahanol safonau ar gyfer gweithredu tacsis a’u gyrwyr. Byddwn ni’n adolygu ymgynghoriad presennol Llywodraeth Cymru, sy’n cynnig uno gwaith rheoleiddio tacsis (cerbydau hacni), y gellir eu galw ar y stryd a’u gweithredu o safleoedd tacsi swyddogol, gyda cherbydau llogi preifat, lle na ellir gwneud hynny.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,420 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Trafnidiaeth: darllen mwy