Tacsis

Mae angen diwygio’r ddeddfwriaeth gyfredol yng Nghymru, lle mae gan bob un o’r 22 awdurdod lleol wahanol safonau ar gyfer gweithredu tacsis a’u gyrwyr. Byddwn ni’n adolygu ymgynghoriad presennol Llywodraeth Cymru, sy’n cynnig uno gwaith rheoleiddio tacsis (cerbydau hacni), y gellir eu galw ar y stryd a’u gweithredu o safleoedd tacsi swyddogol, gyda cherbydau llogi preifat, lle na ellir gwneud hynny.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,956 votes

Gyda Coronavirus yn ein hatal rhag cael y sgyrsiau wyneb yn wyneb arferol ar stepen y drws, rydym yn newid y ffordd rydym yn ymgyrchu yn yr etholiad hwn.

Byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ymgyrchu ar berswadio'r rhai nad ydynt eto wedi penderfynu sut i bleidleisio.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cymru Gysylltiedig: darllen mwy