Porthladdoedd

Dylid trosglwyddo cyfrifoldeb dros reoleiddio porthladdoedd i Lywodraeth Cymru. Byddwn ni’n datblygu strategaeth porthladdoedd a morwrol i Gymru, gan ganolbwyntio ar gyfleoedd ym maes cludo a dosbarthu, twristiaeth mordeithio, a datblygiadau’n ymwneud ag ynni adnewyddadwy.

Byddwn ni’n gweithio gyda pherchnogion porthladdoedd a’r sector preifat fel rhan o’r strategaeth hon i lunio cynllun penodol ar gyfer pob porthladd yng Nghymru, ac adolygu cysylltiadau ffordd a rheilffyrdd at borthladdoedd fel rhan o’n Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol.

Trafnidiaeth: darllen mwy