Porthladdoedd

Dylid trosglwyddo cyfrifoldeb dros reoleiddio porthladdoedd i Lywodraeth Cymru. Byddwn ni’n datblygu strategaeth porthladdoedd a morwrol i Gymru, gan ganolbwyntio ar gyfleoedd ym maes cludo a dosbarthu, twristiaeth mordeithio, a datblygiadau’n ymwneud ag ynni adnewyddadwy.

Byddwn ni’n gweithio gyda pherchnogion porthladdoedd a’r sector preifat fel rhan o’r strategaeth hon i lunio cynllun penodol ar gyfer pob porthladd yng Nghymru, ac adolygu cysylltiadau ffordd a rheilffyrdd at borthladdoedd fel rhan o’n Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,420 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Trafnidiaeth: darllen mwy