Porthladdoedd

Dylid trosglwyddo cyfrifoldeb dros reoleiddio porthladdoedd i Lywodraeth Cymru. Byddwn ni’n datblygu strategaeth porthladdoedd a morwrol i Gymru, gan ganolbwyntio ar gyfleoedd ym maes cludo a dosbarthu, twristiaeth mordeithio, a datblygiadau’n ymwneud ag ynni adnewyddadwy.

Byddwn ni’n gweithio gyda pherchnogion porthladdoedd a’r sector preifat fel rhan o’r strategaeth hon i lunio cynllun penodol ar gyfer pob porthladd yng Nghymru, ac adolygu cysylltiadau ffordd a rheilffyrdd at borthladdoedd fel rhan o’n Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,953 votes

Gyda Coronavirus yn ein hatal rhag cael y sgyrsiau wyneb yn wyneb arferol ar stepen y drws, rydym yn newid y ffordd rydym yn ymgyrchu yn yr etholiad hwn.

Byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ymgyrchu ar berswadio'r rhai nad ydynt eto wedi penderfynu sut i bleidleisio.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cymru Gysylltiedig: darllen mwy