Teithio Llesol

Yn ogystal â buddsoddi mewn cludiant cyhoeddus, rhaid darparu mwy o ddewisiadau teithio llesol os ydym am berswadio pobl i ddefnyddio llai ar eu ceir.

Mae Plaid Cymru yn cefnogi buddsoddi mewn llwybrau teithio llesol, a byddwn yn gofalu bod newidiadau i bolisi ffyrdd yn digwydd ar yr un pryd a mwy o fuddsoddi yn ein systemau cludiant cyhoeddus.

Mae’n hollol amlwg fod angen i ni newid y ffordd yr ydym yn teithio. Mae llygredd aer yn arwain at gynnydd mewn asthma a chyflyrau’r ysgyfaint ymysg plant, a dementia yn y boblogaeth hŷn. Mae aer brwnt yn tagu ein hysgyfaint ac yn tagu ein ffyrdd. Yr ydym yn cefnogi parthau aer glân ger prif ganolfannau poblogaeth, a mesurau tawelu traffig i wneud y ffyrdd yn fwy diogel.

Trafnidiaeth: darllen mwy