Mudwyr, Ffoaduriaid a Phobl sy’n Ceisio Lloches

Bydd Plaid Cymru’n cadw’r nod i Gymru ddod yn Genedl Noddfa, gan gynhyrchu strategaeth Ymfudo newydd i Gymru gyda chamau, amserlenni, a chyllideb glir. Rydyn ni’n ymrwymo i leddfu profiad mudwyr a phobl sy’n ceisio lloches. Bydd hyn yn cynnwys rhoi diwedd ar amodau ‘Dim Hawl i Arian Cyhoeddus’ ac yn cael gwared â’r ffioedd gofal iechyd i bobl nad ydynt yn ddinasyddion y Deyrnas Unedig yn GIG Cymru.

Byddwn ni’n gwneud plant a phobl ifanc mudol yn gymwys ar gyfer grantiau addysgol, gan gynnwys y Lwfans Cynhaliaeth Addysg, Prydau Ysgol am Ddim, a’r Grant Amddifadedd Disgyblion. Bydd hyn yn rhoi mynediad i bob mudwr a pherson sy’n ceisio lloches at wasanaethau cyhoeddus pan fydd eu hangen arnynt.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,421 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cyfiawnder a Chydraddoldeb: darllen mwy