Niwroamrywiaeth

Mae Plaid Cymru’n credu y dylid ystyried niwroamrywiaeth fel mater cydraddoldeb, gyda gofyn i wasanaethau cyhoeddus wneud addasiadau rhesymol wrth ddarparu gwasanaethau.

Byddwn ni’n pasio Deddf Awtistiaeth i Gymru, sy’n defnyddio agwedd ar sail hawliau ar gyfer pobl awtistig, neu y tybir bod ganddynt awtistiaeth ond nad ydynt wedi cael diagnosis eto.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,420 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cyfiawnder a Chydraddoldeb: darllen mwy