Pobl hŷn

Mae pobl hŷn ledled Cymru wedi profi effeithiau iechyd a lles Covid-19 yn ddifrifol. Mae’r firws yn achosi bygythiad llawer mwy i bobl dros 70 oed nag unrhyw grŵp oedran arall.

Yn ogystal â’n polisïau ym meysydd Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Thai, bydd Llywodraeth Plaid Cymru’n cefnogi’r canlynol:

  • Diogelu gwerth Pensiwn y Wladwriaeth ar gyfer pensiynwyr drwy gadw’r clo triphlyg a mynediad cynhwysol at fanteision allweddol fel y drwydded deledu, pàs bws, a thaliadau tanwydd yn y gaeaf.
  • Galwadau i roi mynediad cynnar at Bensiwn y Wladwriaeth i’r rhai sydd o fewn tair blynedd i Oedran Pensiwn y Wladwriaeth ac yn methu â gweithio oherwydd cyfrifoldebau gofalu neu salwch.

Tan y bydd polisi Lles wedi’i ddatganoli’n llwyr, byddwn ni’n cyflwyno Cynllun Gweithredu i sicrhau bod mwy o’r rhai sydd â hawl i gredyd pensiwn yn cofrestru amdano.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,421 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Cyfiawnder a Chydraddoldeb: darllen mwy