Deddf Aer Glân

Byddwn ni’n cyflwyno Deddf Aer Glân i sefydlu parthau aer glân mewn trefi a dinasoedd. Bydd hyn:

  • Yn creu Parthau Aer Glân mewn ardaloedd â llygredd uchel, gyda gwaith wedi’i dargedu ar drafnidiaeth, diwydiant, a llosgi pren a thanwydd solet domestig, gyda Chaerdydd, Abertawe, Wrecsam, a Chasnewydd yn cael eu trin fel mater o frys.
  • Yn rhoi hawl i gymunedau osod offer monitro llygredd y tu allan i ysgolion ac ysbytai.
  • Yn galluogi awdurdodau lleol i gyflwyno ffioedd llygredd.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,424 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Gofalu Am Bobl Cymru: darllen mwy