Deddf Aer Glân

Byddwn ni’n cyflwyno Deddf Aer Glân i sefydlu parthau aer glân mewn trefi a dinasoedd. Bydd hyn:

  • Yn creu Parthau Aer Glân mewn ardaloedd â llygredd uchel, gyda gwaith wedi’i dargedu ar drafnidiaeth, diwydiant, a llosgi pren a thanwydd solet domestig, gyda Chaerdydd, Abertawe, Wrecsam, a Chasnewydd yn cael eu trin fel mater o frys.
  • Yn rhoi hawl i gymunedau osod offer monitro llygredd y tu allan i ysgolion ac ysbytai.
  • Yn galluogi awdurdodau lleol i gyflwyno ffioedd llygredd.

Iechyd a Gofal: darllen mwy