Treth Bwyd Sothach

Byddwn ni’n archwilio’r achos iechyd y cyhoedd dros dreth bwyd sothach, fel sydd wedi’i chyflwyno mewn gwledydd eraill fel Mecsico a Hwngari. Rydyn ni’n gwybod bod cynnyrch bwyd sy’n cynnwys lefelau uchel o siwgwr a halen yn gyfrifol am achosi gordewdra a chyflyrau cysylltiedig fel diabetes a chlefyd cardiofasgwlaidd. Byddai treth ar gynnyrch bwyd afiach yn debygol o newid ymddygiad a pherswadio gweithgynhyrchwyr i wella eu cynnyrch, fel ddigwyddodd gyda’r dreth diodydd siwgrog.

Iechyd a Gofal: darllen mwy