Treth Bwyd Sothach

Byddwn ni’n archwilio’r achos iechyd y cyhoedd dros dreth bwyd sothach, fel sydd wedi’i chyflwyno mewn gwledydd eraill fel Mecsico a Hwngari. Rydyn ni’n gwybod bod cynnyrch bwyd sy’n cynnwys lefelau uchel o siwgwr a halen yn gyfrifol am achosi gordewdra a chyflyrau cysylltiedig fel diabetes a chlefyd cardiofasgwlaidd. Byddai treth ar gynnyrch bwyd afiach yn debygol o newid ymddygiad a pherswadio gweithgynhyrchwyr i wella eu cynnyrch, fel ddigwyddodd gyda’r dreth diodydd siwgrog.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,952 votes

Gyda Coronavirus yn ein hatal rhag cael y sgyrsiau wyneb yn wyneb arferol ar stepen y drws, rydym yn newid y ffordd rydym yn ymgyrchu yn yr etholiad hwn.

Byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ymgyrchu ar berswadio'r rhai nad ydynt eto wedi penderfynu sut i bleidleisio.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Gofalu Am Bobl Cymru: darllen mwy