Iechyd a Gofal Cymdeithasol mewn Oes Ddigidol

Mae sector iechyd Cymru wedi methu â manteisio ar lawn botensial technoleg ddigidol. Byddwn ni’n cyflwyno’r nod y bydd Cymru’n arweinydd yn y don nesaf o ddigideiddio gofal iechyd.

Byddwn ni’n creu cronfa arloesedd digidol i greu apiau therapiwtig digidol ar gyfer y prif gyflyrau iechyd, er mwyn rhoi’r Gwasanaeth Iechyd a Gofal Gwladol ym mhoced pawb erbyn 2025.

Byddwn ni’n buddsoddi mewn technoleg ddigidol newydd i sicrhau bod systemau technoleg gwybodaeth yn gydnaws, a bod pawb yng Nghymru’n gallu trefnu apwyntiad gyda Meddyg Teulu ar-lein.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,426 votes

Gyda channoedd o ymgeiswyr a chefnogwyr Plaid Cymru yn ymgyrchu ar hyd a lled y wlad, byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ar berswadio'r rhai sydd heb benderfynu sut i bleidleisio eto.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Gofalu Am Bobl Cymru: darllen mwy