Gwasanaethau Gofal Arbenigol

Mae sawl maes o ofal arbenigol yng Nghymru sydd wedi cael eu hesgeuluso, a bydd angen cynlluniau strategol penodol ar gyfer buddsoddi. Mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys gofal newyddenedigol, lle mae pobl yng Nghymru wedi gorfod dewis rhwng gorweithio staff presennol neu gau gwasanaethau ers llawer yn rhy hir. Enghraifft arall yw gwasanaethau gofal diwedd oes, lle mae angen buddsoddi mewn gofal hosbis a gofal diwedd oes yn y gymuned. Ar hyn o bryd, mae “COVID hir” yn dod i’r amlwg fel cyflwr lle bydd angen sylw cenedlaethol i sicrhau bod y gwasanaethau cywir ar waith ar gyfer y rhai sy’n dioddef.

Bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn sicrhau bod yr holl feysydd hyn yn cael sylw strategol, a bod llinell atebolrwydd genedlaethol glir i wella gwasanaethau ledled Cymru.

Dwi'n pleidleisio dros y Blaid

10,816 votes

Gyda Coronavirus yn ein hatal rhag cael y sgyrsiau wyneb yn wyneb arferol ar stepen y drws, rydym yn newid y ffordd rydym yn ymgyrchu yn yr etholiad hwn.

Byddai'n help mawr i ni wybod eich bod yn pleidleisio drosom, gan ein galluogi i ganolbwyntio ein hymdrechion ymgyrchu ar berswadio'r rhai nad ydynt eto wedi penderfynu sut i bleidleisio.

Os ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru eleni, rhowch wybod i ni.

Ydych chi'n pleidleisio dros Blaid Cymru?

Gan ateb yr holiadur yma, rydych yn cytuno gall Blaid Cymru recordio'ch barn gwleidyddol a'i ddefnyddio er mwyn ymgyrchu. Gallwch ddarganfod ein polisi preifatrwydd yma.

Ydw rydw i yn cefnogi Plaid Cymru.
Na nid wyf yn cefnogi Plaid Cymru.
Efallai fy mod yn cefnogi Plaid Cymru, dywedwch fwy wrthyf.

Gofalu Am Bobl Cymru: darllen mwy